• אם דומה הרב למלאך השם יבקשו תורה מפיו
  Seek to study Torah from the mouth of a Rav
  who appears like an angel of Hashem
  Moed Kattan 17a
 • דברי תורה אין מתקיימין אלא במי שדעתו שפילה
  Torah knowledge only exists
  in one whose mind is humble.
  Ta"anit 7a
 • כתר תורה מעולה יותר מכולן - כל מי שירצה יבוא ויטול
  The crown of Torah is the highest of all of them,
  who ever desires it should come to claim it.
  Rambam Talmud Torah 3:1
 • הפך בה והפך בה דכלא בה
  Research the Torah over and over again,
  for everything is in it.
  Avot 5:25
top 1

This Week's Parasha

View

 

top 1

Featured Series

View

 

top 1

Torah Insights In Your Inbox

 

 

New Member

Register Account

By creating an account you will be able to save shiurim to your personal library for later listening, download audio shiurim to your local computer, receive email communication from Rabbi Lapin and comment on the Shiurim.

Continue

Returning Member